Stadgar, styrelse mm

Styrelsen

Ordförande              Rolf Johansson
Vice ordf.                 Kjell Ekström
Sekreterare              Berit Halvarsson
Kassör                      Majlis Åslund
Ledamot                  Lennart Hovlin
Ledamot                  Marcus Hovlin
Ledamot                  Rikard Åslund

Revisorer (föreningsvalda)

Revisor            Per-Arne Hoflin
Revisor            Per-Olov Bengtsson
Revisorsupp.   Gerd Ekström

Valberedning

Berit Halvarsson
Per-Olov Bengtsson

Fisketillsyn

Rolf Johansson
Kjell Ekström
Berit Halvarsson
Rikard Åslund

Fiskodlingen

Per-Arne Hoflin

Båtarna ut/in vår och höst

Per-Arne Hoflin

Tillsyn och rep. båtar

Lennart Hovlin

Ansvarig "Fiskeplats Ljungan"

Berit Halvarsson