Kesusjön

Stadgar, styrelse mm

Styrelsen

Ordförande              Rolf Johansson
Vice ordf.                 Kjell Ekström
Sekreterare              Berit Halvarsson
Kassör                      Annika Hagen
Ledamot                  Lennart Hovlin
Ledamot                  Marcus Hovlin
Ledamot                  Rikard Åslund

Revisorer (föreningsvalda)

Revisor            Per-Arne Hoflin
Revisor            Per-Olov Bengtsson
Revisorsupp.   Gerd Ekström

Valberedning

Berit Halvarsson
Per-Olov Bengtsson

Fisketillsyn

Rolf Johansson
Kjell Ekström
Berit Halvarsson
Rikard Åslund

Fiskodlingen

Per-Arne Hoflin

Båtarna ut/in vår och höst

Per-Arne Hoflin

Tillsyn och rep. båtar

Lennart Hovlin

Ansvarig "Fiskeplats Ljungan"

Berit Halvarsson