Fisketillsyn för ett långsiktigt
hållbart sportfiske.


Fiske utan lov är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren, det är ett brott mot fiskelagen och leder till allmänt åtal.

Fisketillsyn

Kjell Ekström


Tfn 073-910 39 55

Fisketillsyn

Berit Halvarsson

Tfn 070-570 60 65


Fisketillsyn

Rolf Johansson

Tfn 070-376 83 50
e-post:Fisketillsyn

Rikard Åslund

Tfn: 070-315 15 40
e-post:
rikardljungdalen@hotmail.com

Fisketillsyn

Håkan Kjellgren

Tfn: 072-507 31 98
e-post:
smedstorp670705@gmail.com

Hot och våld mot tillsynspersonal
Fisketillsynspersonalens uppdrag är att betrakta som ett offentligt rättsligt uppdrag, vilket ger ett förstärkt straffskydd enl. 17 kap. brottsbalken.
Om fisketillsynspersonal utsätts för våld eller hot under sin tjänstgöring döms därför gärningsmannen enl. en strängare straffskala .
Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.