Fisketillsyn Ljungdalens FVO

Fisketillsyn för ett långsiktigt hållbart sportfiske.

Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården, syftet med fisketillsyn är att se till att lagar och regler följs.
Inom Ljungdalens FVO krävs giltigt fiskekort, kortet ska köpas före fisket påbörjas.
Fiskekortet tillsammans med giltig legitimation ska vara med under fisket.
Att fiskekort lösts och gällande fiskeregler följs övervakas av ett antal tillsynspersoner som är godkända av Länsstyrelsen. 
Fisketillsynspersonal har rätt att beslagta all utrustning som använts om fiskaren saknar fiskekort.
Fiske utan lov är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren, det är ett brott mot fiskelagen och leder till allmänt åtal.

Fisketillsyn

Kjell Ekström
Tfn 073-910 39 55

rosokjell@gmail.com

Berit Halvarsson
Tfn 070-570 60 65

halvarssonljungo@gmail.
com

Rolf Johansson
Tfn 070-376 83 50

rolf.johansson1946@gmail.
com

Fisketillsyn

Rikard Åslund

Tfn 070.315 15 40

rikardljungdalen@hotmail.com

Medhjälpare

Håkan Kjellgren

 Tfn 072-507 31 98

smedstorp670705@gmail.com

Vakant