Personal fisketillsyn

Det är vi som kontrollerar fiskekort, fiskerättsägarbevis samt att föreningens fiskeregler efterlevs.
FVOF anser att fisketillsyn är en viktigt del av förvaltningen, för ett långsiktigt hållbart sportfiske.

Kjell Ekström
Tfn 073-910 39 55


Berit Halvarsson
070-570 60 65

Rolf Johansson
Tfn 070-376 83 50
 

Rikard Åslund

Tfn 070-315 15 40
 


Håkan Kjellgren
Tfn 072-507 31 98

Vakant
Vi söker fler medarbetare,
vid intresse mejla info@ljungdalsfisket.se