Fisketillsyn

Kjell Ekström

Tfn 073-910 39 35

e-post: 
rsokjell@gmail.com

Berit Halvarsson

Tfn 070-570 60 65

e.post:
halvarssonljungo@gmail.com

Rolf Johansson

Tfn 070-376 83 50

e-post:
rolf.johansson1946@gmail.com

Vid observation att något verkar fel, ring någon av tillsynspersonalen.