På gång / Klart


Informationsskylten vid "Fiskeplats Ljungan" 

                                                    Klart 2021 09 16                                  

Förstärkning av jordvallen vid fiskodlingen

Förstärkning av jordvallen ovanför fiskhuset där fiskodlingen tar sitt vatten ur dammen intill Ljungan. Vårfloden gör att det blir kraftigt tryck på vallen.                                                            

Klart 2021 09 05

Båtramper Kesusjön

Båtramperna gjordes därför att båtarna ska bli lättare att dra upp ur sjön samt att dom förhoppningsvis ligger kvar i slanorna när vinden tilltar och inte skaver mot stenar.
Granarna skänktes av en tomtägare/turist nere i byn.
Klart 13 juli 2021

Båtar

2021 köpte föreningen in två alu-båtar av märket Linder 410 som placerats ut vid Öjön och Kesusjön.
Nu har Ljungdalens FVO 10 st uthyrningsbåtar.

Klart 2021

Kesusjön
Kesusjön

Båtplats Kesusjön

En ny båtplats vid Kesusjön för Ljungdalens FVO:s räkning. Båtarna hyrs ut från Turistbyrån i Ljungdalen, tfn 0684- 20079.

Klart 2019

Nya båtplatser vid Skärvagen

Röjning för nya båtplatserna
Röjning för nya båtplatserna
En betydligt torrare båtplats
En betydligt torrare båtplats
Pålar för båtförankringen
Pålar för båtförankringen
Spänger ner till båtarna
Spänger ner till båtarna
Spänger ner till båtarna
Spänger ner till båtarna
Spänger ner till båtarna
Spänger ner till båtarna

Byte av plats för uthyrningsbåtarna vid Nedre Skärvagen till en rymligare och torrare plats.
I anslutning till båtflytten kompletterades spängerna ner till båtplatsen samt uppsättning av förbudsskyltar mot skoteråkning av den anledningen att båtarna ligger i strandlinjen för vinterförvaring. Klart den 29/8 - 2020.

Båtplatser Öjön

Båtplatserna före grävningen
Båtplatserna före grävningen
Båtplatserna efter grävningen
Båtplatserna efter grävningen
Grävningen utfördes vintertid
Grävningen utfördes vintertid
Före grävningen frilades ytan
Före grävningen frilades ytan
Båtplatserna klara
Båtplatserna klara
Båtplatserna klara
Båtplatserna klara

Lågvatten sommaren 2019 samt i övrigt undermåliga båtplatser, någonting måste göras med tanke på uthyrning och slitaget på båtarna.
Att gå upp med grävmaskin sommartid ansågs göra för stor skada på marken.
Beslut togs att arbetet skulle utföras vintertid.
Grävmaskinen transporterades upp vintertid med pistmaskin och kälke, därefter utfördes åtgärden i januari 2020.

26/6-20, jobbet klart.

Leden Ripan-Öjön

Virke till leden Öjön/Ripan /lossat på Kläppen
Virke till leden Öjön/Ripan /lossat på Kläppen
Med hjälp av ideellt arbete utfördes spångningen
Med hjälp av ideellt arbete utfördes spångningen
Trp från Kläppen via Stortjärn ner till Öjön
Trp från Kläppen via Stortjärn ner till Öjön
Spångning från Öjön ner mot Ripan
Spångning från Öjön ner mot Ripan

Fiskeplats Ljungan

Informationsskylt
Informationsskylt
Nere vid fiskeplatsen
Nere vid fiskeplatsen
Förbättring av vägen ner till fiskeplatsen
Förbättring av vägen ner till fiskeplatsen
Fiskeplatsen för rullstolsburna.
Fiskeplatsen för rullstolsburna.

Med hjälp av ett nyttjanderättsavtal byggdes en plats för rullstolsburna vid Ljungan 5,5 km utanför Ljungdalen.
Arbetet slutfördes till den 15 juli 2019.