På gång / avslutat i Ljungdalens FVOF

Båtplatser nedre Skärvagen

Båtplatserna vid nedre Skärvagen var inte bra, bilden längst upp till vänster var gamla platsen, som var så blöt, dyig och trång.
I samråd med representant för Skärkdalens Samfällighetsförening kom vi överens om den nya platsen.
Vi började den 13/7-20 och flyttade undan några uttjänta båtar och röjde för den nya platsen. 

Båtplatser Öjön

Lågvatten sommaren 2019 samt i övrigt undermåliga båtplatser, någonting måste göras med tanke på uthyrning, och slitaget på båtarna.
Att gå upp med grävmaskin sommartid ansåg vi skulle göra för stor skada på marken.
LJUNGDALENS GRÄV & ALLSERVICE gick upp i januari med pistmaskin och en grävmaskin på släp.
Företaget gjorde ett förnämligt jobb.

26/6-20, jobbet klart, detta blev slutresultatet.

Leden Ripan-Öjön

Fiskevårdsföreningen beslutade att i anslutning till båtplatserna (4 st) vid Öjön satsa på leden Ripan-Öjön,  med början att spånga delar av leden från båthusen vid Öjön och ner mot Ripan. Sommaren 2020 har vi tänkt oss att båtplatserna ska vara klara och spängerna utlagda. Transporten av spängerna gick från Kläppenparkeringen över Stortjärn och ner till Öjön.

27/6-20 lades spängerna ut från Öjön och neråt efter leden mot Ripan. Ett fantastiskt TEAMWORK, 17 frivilliga samt att ÅSARNA SKOTERSERVICE lånade ut en 6-hjuling för transporter.

Fiskeplats Ljungan

2019 på vårvintern väcktes tanken på att anordna en fiskeplats för rullstolsbundna. Beslut togs i styrelsen.
Kontakt togs med markägaren, ett nyttjanderättsavtal skrevs, förlängde en bef. väg 25 m, lade ner en vägtrumma och grusade av vägen in till platsen.
En handikapplats byggdes med ramp, i övrigt finns bord och vindskydd på plats.
Arbetet slutfördes till den 15 juli 2019.