På gång / avslutat i Ljungdalens FVOF

Båtar
Styrelsen har tagit beslut att komplettera upp antalet uthyrningsbåtar med inköp av två båtar till, som ska vara klart till sommarsäsongen 2021, då har föreningen 10 båtar. Efter sammanställningen av uthyrningen 2020 tar vi beslut om vart båtarna ska placeras.

Fiskerättsbevis
Arbetet med fiskerättsbevisen är nu på gång, vi räknar med att berörda ska ha fått bevisen före utgången av 2020.

Stadgar
Föreningen har skrivit om stadgarna under 2020, finns att tillgå under information/stadgar här på hemsidan.

Båtplatser Nedre Skärvagen

Byte av plats för uthyrningsbåtarna vid Nedre Skärvagen till en rymligare och torrare plats.
I anslutning till båtflytten kompletterades spängerna ner till båtplatsen samt uppsättning av förbudsskyltar mot skoteråkning av den anledningen att båtarna ligger i strandlinjen för vinterförvaring. Klart den 29/8 - 2020.

Båtplatser Öjön

Lågvatten sommaren 2019 samt i övrigt undermåliga båtplatser, någonting måste göras med tanke på uthyrning, och slitaget på båtarna.
Att gå upp med grävmaskin sommartid ansåg vi skulle göra för stor skada på marken.
LJUNGDALENS GRÄV & ALLSERVICE gick upp i januari med pistmaskin och en grävmaskin på släp.
Företaget gjorde ett förnämligt jobb.

26/6-20, jobbet klart, detta blev slutresultatet.

Leden Ripan-Öjön

Fiskevårdsföreningen beslutade att i anslutning till båtplatserna (4 st) vid Öjön satsa på leden Ripan-Öjön,  med början att spånga delar av leden från båthusen vid Öjön och ner mot Ripan. Sommaren 2020 har vi tänkt oss att båtplatserna ska vara klara och spängerna utlagda. Transporten av spängerna gick från Kläppenparkeringen över Stortjärn och ner till Öjön.

27/6-20 lades spängerna ut från Öjön och neråt efter leden mot Ripan. Ett fantastiskt TEAMWORK, 17 frivilliga samt att ÅSARNA SKOTERSERVICE lånade ut en 6-hjuling för transporter.

Fiskeplats Ljungan

2019 på vårvintern väcktes tanken på att anordna en fiskeplats för rullstolsburna. Beslut togs i styrelsen.
Kontakt togs med markägaren, ett nyttjanderättsavtal skrevs, förlängde en bef. väg 25 m, lade ner en vägtrumma och grusade av vägen in till platsen.
En handikapplats byggdes med ramp, i övrigt finns bord och vindskydd på plats.
Arbetet slutfördes till den 15 juli 2019.