Aktuellt  

Årsmöte
P g av fortsatt rådande corona pandemi senarelägger Ljungdalens FVOF årsmötet, vidare information kommer längre fram.

Fisketillsyn
Flera personer ska utbildas för fisketillsyn när utbildningarna kommer i gång efter covid-19.
Fisketillsyn är ett led i långsiktigt hållbart sportfiske.

Båtar
Fler båtar kommer att läggas ut på Öjön och Kesusjön i sommar.