AKTUELLT


24 06 02 Uthyrningsbåtar
Vi lägger normalt ut båtarna de 15 juni, men i år har snön smält bort tidigare.
F o m 3 juni finns alla båtarna ute i sjöarna och kan hyras genom Turistbyrån i Ljungdalen på tfn 0687-20079.
Turistbyrån öppnar kl 10:00.

24 05 02   MERVÄRDESSKATT
F o m 1 januari 2025 kommer det att läggas moms på försäljningen, då vi är skyldig att redovisa moms.
Det betyder att fiskekort och båtuthyrning kommer att bli dyrare.

24 03 23   Fiskekorts kontroll
Kontroll på alla sjöarna, inte så mycket fiskare ute, kanske beroende på att det var lite kallt.
Vi kontrollerade alla sjöarna, 9 fiskare som alla hade fiskekort och respekterade föreningens fiske regler.
Vissa fiskare får fisk men det gäller att leta igen fisken, vi träffade på en som fått 3 riktigt fina rödingar.
Fisk finns det, men fisket är beroende av ett antal faktorer.

24 02 29  Årsmöte 2024

Kallelse till årsmötet den den 24 mars 2024 kl 15:00 på Ljungalid.
Fika 14:30
Stämman kommer att besluta om fiskevårdsföreningen ska fortsätta att ge sågföreningen en gåva på 10 000 kr årligen.
Stämman kommer att få ett förslag på extra stödutsättning av röding i en av sjöarna.

24 02 29 Sida för fiskerättsägare
På senaste styrelsemötet beslutades att vi stänger ner sidan för registreringen av fiskerättsägare, på obestämd tid. Att vi stänger sidan beror på att så många obehöriga försöker få tillgång till sidan. 
När ansökan kommer på mobilen så är det fejkade fastighets nummer och mejl adresser, på mobilen står det tillåt eller blockera med små text. trycker man fel i ett ofokuserat läge, då är ansökan godkänd och då har dom tillgång till sidan.
Har varit ibland ett trettiotal som försökt kommit in på sidan.

23 08 18 Uthyrningsbåtarna

Du/ni som lade beslag på säkerhetskättingen till båt 10 uppe vid Öjön borde ta en funderare vad ni håller på med. Föreningen gör allt för att försöka hålla lite ordning i verksamheten, så drabbas man av sådana som du/ni. Inte nog med att kättingen kostar 1600 kr, båten står olåst, vem som helst kan ta båten och lämna den på något olämpligt ställe där den skaver sönder mot sten i strandlinjen. (tillfället gör tjuven).
Båtpriset på Linderbåtarna idag ligger på mellan 29000 - 39000 kr beroende på storlek.

23 06 17 Uthyrningsbåtarna 
F o m 15 juni ligger uthyrnings båtarna ute vid sjöarna för uthyrning.  Skärvagen 3 båtar, Viksjön 1 båt, Öjön 4 båtar, Kesusjön 2 båtar.

23 04 09 Fiskerättsägare / Köp och Sälj av fastigheter
Kom ihåg att anmäla förändringar inom fastigheterna som har fiskerätt, berätta detta på info@ljungdalsfisket.se, så föreningen kan kolla detta med Lantmäteriet.
Ex. om fastigheten är såld, eller överlåtits på barnen, om fastigheten blivit samägd mm. 
Detta är viktigt för föreningen om vi ska lyckas hålla ägarlistan intakt.

23 04 08 Fiskekort kontroll
Två tillsynspersoner ute på fiskekort kontroller på alla sjöarna. Så många kontroller har vi inte gjort tidigare på en och samma dag. Fiskare är för det mesta skötsamma och köper fiskekort, men nu har vi ertappat 5 stycken utan fiskekort på en vecka. Fiska utan fiskekort faller under "Fiskelagen" och rapporteras till Polis.

23 03 23 Protokoll mm från årsmötet
Protokoll, ekonomirapport mm finns tillgänglig på fiskerättsägaresidan här på hemsidan, i övrigt finns protokollet på anslagstavlan, ICA Ljungdalen.

Årsmöte 
12 mars kl 15:00 2023 kallar styrelsen för Ljungdalens fiskevårdsförening till årsmöte på Ljungalid,
fika 14:30.
Länsfiskekonsulent Joakim Svensson Länsstyrelsen besöker oss på årsmötet, han kommer att informera om bestämmelserna för stöd utsättning av fisk samt svara på frågor,
Det har varit mycket tyckande och tänkande kring detta med stöd utsättning, så vi hoppas att så många som möjligt kommer på mötet och frågar och får svar.

22 12 31   Djupborrat vatten till fiskodlingen
Under året har föreningen borrat och dragit in vatten i fiskodlingen, detta för att komplettera upp med kallare vatten under sommaren.

22 11 08  Sportfiskarna 
Under hösten -22 lägger Sportfiskarna ner sin online sida Fiskekort.se för köp av fiskekort. Anledningen till nedläggningen är dyra utvecklingskostnader, enl. Sportfiskarna.
Ljungdalens FVOF fortsätter att sälja fiskekort online genom iFiske.se

22 07 15 Fiskecamp vid Stortjärn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stugor, båthus och servicehus på fastigheten Ljungdalen 11:35 lämnades in till Miljö- och Byggnadsnämnden i Bergs kommun/Härjedalens kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan den 22 05 12 med motiveringen:
Bygglov avslås med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven enligt 2 kap 2,4 och 6 § samt kan medföra en påtaglig skada på riksintresset för naturvården.
22 02 01 Marken där fiskecampen skulle ligga är såld idag, både skifte 11:35 och 11:40 har nya ägare.

22 05 10 Digitala fiskerättsägarbevis
På årsstämman 2022 beslutades att föreningen ska gå över till digitala fiskebevis omgående.
Befintliga bevis ska gälla t o m 2026, den som behöver ett fiskebevis får beviset utskrivet av Ljungdalsfjällens Turistbyrå kostnadsfritt fram t o m 2026.
Fiskerättsbeviset skrivs ut per kalenderår, fiskerättsägaren uppger fastighetsnummer och uppvisar legitimation som kontrolleras mot fiskerättsägarlistan.
Efter 2026 tar föreningen beslut om en adm. avgift ska tas ut för beviset.