Aktuellt

Fisketillsynspersonal 

2 personer till kommer att gå utbildningen när Covid-19 har släppt  och verksamheten kommer igång igen.

Hemsidan
Hemsidan uppdaterad 2021

Fiskekort.se
Fiskekortförsäljningssidan www.fiskekort.se får ett annat utseende under januari månad 2021.
Sidan kommer att få en bättre funktionalitet och användarvänlighet.
Ny version av sidan uppskattas av Ljungdalens FVOF.