Aktuellt

Årsmöte

Ljungdalens FVOF kommer att hålla årsmöte lördagen 10 juli 
kl 10:00 på Ljungalid.

För den som avser att deltaga  på stämman kommer att få 
sedvanliga stämmohandlingar
mot att man uppger namn, fiskerättsbevisnummer och
mejladress. 
Begär handlingar på mejladressen:
info@ljungdalsfisket.se

Handlingarna skickas senast vecka 24

Fisketillsyn

Ytterligare två personer kommer att utbildas för fisketillsyn när verksamheten kommer igång efter Covid-19.
Fisketillsyn är ett  led i ett långsiktigt hållbart sportfiske.

Uthyrningsbåtar 

Den 15 juni börjar båtarna hyras ut.
Föreningen har nu 10 uthyrningsbåtar
Båtarna hyrs ut från
Turistbyrån tfn 0687-20079