AKTUELLT


Årsmöte 
12 mars kl 15:00 2023 kallar styrelsen för Ljungdalens fiskevårdsförening till årsmöte på Ljungalid,
fika 14:30.
Länsfiskekonsulent Joakim Svensson Länsstyrelsen besöker oss på årsmötet, han kommer att informera om bestämmelserna för stöd utsättning av fisk samt svara på frågor,
Det har varit mycket tyckande och tänkande kring detta med stöd utsättning, så vi hoppas att så många som möjligt kommer på mötet och frågar och får svar.


22 12 31   Djupborrat vatten till fiskodlingen
Under året har föreningen borrat och dragit in vatten i fiskodlingen, detta för att komplettera upp med kallare vatten under sommaren.

22 11 08  Sportfiskarna 
Under hösten -22 lägger Sportfiskarna ner sin online sida Fiskekort.se för köp av fiskekort. Anledningen till nedläggningen är dyra utvecklingskostnader, enl. Sportfiskarna.
Ljungdalens FVOF fortsätter att sälja fiskekort online genom iFiske.se

22 07 15 Fiskecamp vid Stortjärn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stugor, båthus och servicehus på fastigheten Ljungdalen 11:35 lämnades in till Miljö- och Byggnadsnämnden i Bergs kommun/Härjedalens kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan den 22 05 12 med motiveringen:
Bygglov avslås med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven enligt 2 kap 2,4 och 6 § samt kan medföra en påtaglig skada på riksintresset för naturvården.

22 05 10 Digitala fiskerättsägarbevis
På årsstämman 2022 beslutades att föreningen ska gå över till digitala fiskebevis omgående.
Befintliga bevis ska gälla t o m 2026, den som behöver ett fiskebevis får beviset utskrivet av Ljungdalsfjällens Turistbyrå kostnadsfritt fram t o m 2026.
Fiskerättsbeviset skrivs ut per kalenderår, fiskerättsägaren uppger fastighetsnummer och uppvisar legitimation som kontrolleras mot fiskerättsägarlistan.
Efter 2026 tar föreningen beslut om en adm. avgift ska tas ut för beviset.