Aktuellt

Stortjärn
Stortjärn

Ansökan om bygglov för en fiskecamp vid Stortjärn

Extra stämma 23/9 2021

En markägare med mark som går mot Stortjärn har ansökt om bygglov för att uppföra en fiskecamp.
Markägaren har fått avslag från Bygg- och Miljö, markägaren har då överklagat till Länsstyrelsen som återförvisat ärendet till Bygg- och Miljö 
Beslutet efter överklagandet är ej klart.

Nedre Skärvagen
Nedre Skärvagen

Fisket under lektiden

Alla vatten med undantag av nedre Skärvagen är stängt 1/9 - 31/10

Fiskerättsbevis

Ett nytt fiskerättsbevis för Ljungdalens FVO ska tas fram till årsstämman 2022

Fisketillsyn
Fisketillsyn

Fisketillsyn

Ytterligare två personer kommer att utbildas för fisketillsyn när verksamheten kommer igång efter Covid-19.
Fisketillsyn är ett  led i ett långsiktigt hållbart sportfiske.