Kontakt/ansvarig "Fiskeplats Ljungan"
en fiskeplats för rullstolsburna

Berit Halvarsson

Tfn 070-570 60 65
e-post: halvarssonljungo@gmail.com

Berit är sekreterare i styrelsen, har även uppdrag  som fisketillsynspersonal där hon kontrollerar fiskekort, fiskeregler samt fiskerättsägarbevis.
Nu är Berit även ansvarig för tillsynen av "Fiskeplats Ljungan".

Om ni/du kommer till fiskeplatsen och finner den nerskräpad, ring Berit.
Vi vill ha en ren och fin fiskeplats för rullstolsburna.

Om ni misstänker något brott mot fiskelagen eller fiskereglerna så är
Berit en som ni kan kontakta.