"Fiskeplats Ljungan"    Fiskeplats för rullstolsburna

Berit Halvarsson Tfn 070-570 60 65
Berit Halvarsson Tfn 070-570 60 65

Berit Halvarsson

Berit är sekreterare i styrelsen, har även uppdrag  som fisketillsynspersonal där hon kontrollerar fiskekort, fiskeregler samt fiskerättsägarbevis.
Nu är Berit även ansvarig för tillsynen av "Fiskeplats Ljungan".
Om ni/du kommer till fiskeplatsen och finner den nerskräpad, ring Berit.
Vi vill ha en ren och fin fiskeplats för rullstolsburna.
Om ni misstänker något brott mot fiskelagen eller fiskereglerna så är
Berit en som ni kan kontakta.

"Fiskeplats Ljungan"
"Fiskeplats Ljungan"

"Fiskeplats Ljungan"

Denna fiskeplats är avsedd för rullstolsburna besökare, parkeringen närmast fiskeplatsen är avsedd endast för rullstolsburna.
Finns parkering närmare landsvägen samt uppe vid landsvägen.
Nu finns även en cementring som man kan elda i om man vill grilla.
Varning! Räcket mot Ljungan är lågt av den anledningen att det ska gå lättare att kasta mot andra stranden där det är djupare.

Naturhänsyn och Fiskekortsinformation
Naturhänsyn och Fiskekortsinformation


Naturhänsyn

Hoppas att våra besökare tar till sig informationen som står under naturhänsyn och lämnar fiskeplatsen städad efter sig.