Tillgänglighet till Ljungdalens fiskevatten

Skriv din text här ...

Ljungan
På norra sidan ta landsvägen mellan Ljungdalen och Storsjö, ovanför Ljungdalen ta vägen mot Nyvallen.
På södra sidan ta vägen förbi Hulten ner mot Storsjö FVO

Skärkån 
Söder om landsvägsbron går en skogsbilväg som är ganska dålig.
Ovanför landsvägsbron går det bilväg på bägge sidor om ån.

Skärvagsån
Skärvagsån är över 3 km lugnt flytande vatten, där kan man åka båt genom Skärvagen eller gå in mot ån från norra sidan.

Öjönån
Dit går man bäst från norra sidan, åk bil från Skärkdalen så långt det går.

Kesuån
Gå ut från Kläppen parkeringen.

Nedre Skärvagen
Åk bil på södra sida om Skärkån upp till parkeringen, sedan är det 150 m ner till uthyrningsbåtarna,