Röding

Röding hittar du i Viksjön, Öjön, Stortjärn och Kesusjön

Största kända fångsten vad gäller röding  är 5,0 kg, (bilden har ingenting med just den rödingen att göra).
Pimpelfiske på vintern och långdrag på sommaren är effektivt när 
det gäller röding.
Båtar finns att hyra vid alla sjöarna förutom Stortjärn.

Sedan nätförbudet trädde i kraft har rödingbeståndet ökat och framförallt har fisken blivit större.