Öring

Öring hittar du i följande vatten inom Ljungdalens FVO:

ÅAR: 
Skärvagsån, Skärkån, Ljungan och Kesuån samt mindre bäckar.
Största kända fångst är i Ljungan 4,9 kg och Skärkån 2,9 kg.

Sjöar:
Nedre Skärvagen, Viksjön, Öjön och Kesusjön.
Största kända fångst 4,8 kg i Kesusjön.

Tjärnar:
Orrtjärn, Björnskalletjärn

Tips:
Två lämpliga åar för flugfiske
Skärkån mellan landsvägsbron upp till Skärvagen
Skärvagsån uppströms nedre Skärvaken