Kesusjön


Kesusjön är en rödingsjö med inslag av öring, detta är en sjö som hämtat igen sig bra efter nätförbudet för några år sedan.
Största kända fångsterna är en öring på 4,8 kg samt en röding på 3,6 kg.
Sommartid parkerar du bilen på Kläppen parkeringen och går 2 km upp till sjön, sträckan är väldigt lätt att gå då en stor del av sträckan är privat bilväg. 
Vintertid går skoterleden till Helags över sjön.
Hyrbåtar finns vid sjön.