Öjön

Öjön

Öjön är ett populärt vatten både sommar och vinter, sjön är ca 3 km lång med holmar och uddar i mångfald.
Öjön är från begynnelsen en bra rödingsjö där även öringen har börjat öka.
Vintertid är den väldigt lättillgänglig med snöskoter, skoterleder går via Kläppen parkeringen förbi Stortjärn ner till Öjön, direkt upp från Ljungdalen samt från Skärkdalen via Viksjön.
Sommartid går du från parkeringen vid Ripan på Torkilstötens fritidsområde, den leden är 3 km lång och spångad till 90%.
Fiskevårdsföreningen har 4 uthyrningsbåtar vid sjön.
Långdrag sommartid  är populärt.