www.facebook.com/ljungdalensfvof/

Välkommen till Ljungdalens FVO

   Fiska RÖDING med långdrag kan ge bra resultat vad gäller storleken på fångsten, stor fin röding finns i alla sjöarna förutom nedre Skärvagen

Pimpelfiske ute på sjöarna i vårvintersolen.

Fiska HARR med fluga i Ljungan, Skärkån och Skärvagsån

ÖRING finns i alla vatten inom Ljungdalens FVO