Välkommen till Ljungdalsfisket
Köp fiskekort online:   www.fiskekort.se/ljungdalen, eller lokalt

VI VÄLKOMNAR ER TILL VÅRA FINA FISKEVATTEN DÄR VI HAR RÖDING, ÖRING OCH HARR. HARREN FINNS I EN SJÖ, EN TJÄRN SAMT I STRÖMMANDE VATTEN. GÄDDA FINNS I LJUNGAN FRÅN STORSJÖ FVO UPP TILL LJUNGDALENS SKOLA. RÖDINGEN ÄR DEN DOMINERANDE FISKEARTEN TILLSAMMANS MED LITE ÖRING. LJUNGDALENS FISKEVATTEN HAR UNDGÅTT INGREPPEN ORSAKAD AV FLOTTNING OCH VATTENKRAFT OCH ÄR DÄRFÖR HELT ORÖRDA.

Ljungdalens fiskevatten ligger i fjällnära terräng där Helagsfjället är den dominerande toppen i       horisontlinjen med sina 1797 m ö h samt Sveriges sydligaste glaciär. National Geographic har klassat Helags som 3:e bästa i världen. Härjedalen är det högst belägna landskapet i Sverige där 80% ligger över 500 meter. Förutom fisket som kan vara en stor upplevelse så är omgivningen runt våra vatten väl värt ett besök.


                   LJUNGDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE                                  Nedre Skärvagen, Viksjön, Lillsjön/Öjön, Stortjärn, Kesusjön.                                   Orrtjärn, Björnskalletjärn, Lantmätartjärn                        Ljungan, Skärkån, Öjönån samt Skärvagsån.

Stortjärn
Stortjärn

Stortjärn är den högst belägna sjön inom fiskevårdsområdet. Stortjärn ligger på 974 m ö h uppe på kalfjället. Sommartid går man upp liften vid Torkelstöten och följer stigen mot Helagsfjället, vintertid går en rösad led från Kläppenparkeringen över till Öjön, då gäller skidor eller snöskoter.  Med lite tur kan en större röding kroka fast, dom finns. Vid stortjärn finns för tillfället ingen uthyrningsbåt.

Kesusjön är en lämplig dagsutflykt för fiske sommartid. Lämna bilen på kläppenparkeringen och ta en promenad  2 kilometer upp till sjön, den promenaden  är väldigt lättgått då halva sträckan är privat bilväg, därefter följer man stigen mot Helagsfjället. Vid Kesusjön finns hyrbåt, sjön är 36 ha stor så den lämpar sig bra för en båt utan motor. Sjön lämpar sig även för fiske från land.

Kesudalen
Kesudalen

Vinterfisket i fjällområdena när vårsolen värmer, luften är hög och klar, rödingen är huggvillig samt denna fina fjällvärld, då är denna rekreation svårslagen. Kesusjön är en rödingsjö med lite öring. Största kända fångst är röding 3,6 kg och öring på 4,8 kg. Vintertid åker man skidor eller snöskoter från Kläppenparkeringen. Vinterleden till Helagsfjället går över Kesusjön.

Viksjön
Viksjön

Viksjön är en rödingsjö som ligger mellan Ljungdalen och Skärkdalen, där största kända fångst är en röding på 5 kg. Bilväg går nästan upp till sjön, där finns en parkering. På Viksjön finns en hyrbåt som ligger c:a 150 meter från parkeringen. Intill parkeringen finns även en badplats. Vintertid kommer man via snöskoter till sjön från Skärkdalen, Ljungdalen, Nedre Skärvagen och Öjön.


Öjön
Öjön

Öjön är en rödingsjö med lite öring som ligger alldeles i trädgränsen. Sjön är 3 km lång med otaliga holmar och sund. Öjön sitter ihop med Lillsjön, bara en kort ström mellan sjöarna. Sommaren går man upp från ripan vid Torkelstötens fritidsområde c:a 3 km. Vid sjöändan ligger fiskevårdsföreningens uthyrningsbåtar. Vintern gäller skidor eller snöskoter

Nedre Skärvagen
Nedre Skärvagen

Nedre Skärvagen är en harrsjö med lite öring. Sjön ligger uppströms skärkån från Skärkdalen. Sommaren åker man upp på sydsidan om skärkån till en parkering, därifrån går en stig  ner till sjön, där ligger även fiskevårdsföreningens hyrbåtar, mellan parkeringen ner till sjön c:a 150 meter. Nedre Skärvagen är en populär sjö där öringen kan vara storvuxen, föreningen har flera uthyrningsbåtar vid sjön.

   Vi ser fram emot ditt besök

                                                              www.ljungdalsfisket.se