Fiskevatten & Fiskearter

Sjöar

Nedre Skärvagen      Harr / Öring
Viksjön                       Röding / Öring
Öjön / Lillsjön             Röding / Öring
Stortjärn                     Röding
Kesusjön                    Röding / Öring

Lake finns i vissa sjöar

Strömmande vatten

Öring & Harr
Gädda finns i en sträcka efter Ljungan
Ljungan
Kesuån
Skärkån
Öjönån
Skärvagsån

Orrtjärn
Orrtjärn

Tjärnar

Orrtjärn
Björnskalletjärn
Lantmätartjärn
Öring / Harr / Röding