Fiskevatten

Röding
Röding

Sjöar

Nedre Skärvagen       Harr / Öring
Viksjön                        Röding / Öring
Öjön / Lillsjön              Röding / Öring
Stortjärn                       Röding
Kesusjön                      Röding / Öring

Lake finns i vissa sjöar

Strömmande vatten

Ljungan
Kesuån
Skärkån
Öjönån
Skärvagsån

I åarna runt Ljungdalen finns öring och harr med undantag av Kesuån där det finns öring,

I Ljungan finns även gädda från Storsjö FVO upp till skolan i Ljungdalen.

Öring
Öring
Orrtjärn
Orrtjärn

Tjärnar

Orrtjärn
Björnskalletjärn
Lantmätartjärn
Öring / Harr / Röding