Öjön

Fiskekort, Båtar, Återförsäljare

Fiskekortspriser 

1      Dygn                        100 kr
3     Dygn                        250 kr
7     Dygn                        500 kr
Årskort 365 dag             800 kr
Årskort + medföljare,     950 kr
make/maka/sambo/1 barn 16-20 år
som är namngiven på fiskekortet.
Medför legitimation.


Återförsäljare

Turistbyrån        Tfn  0687-200 79
ICA                                    -200 03
Macken                 070-302 24 28
STF Fjällhornet       010-435 41 98

Storsjö Fiskecamp              -211 22
Online: www.fiskekort.se/ljungdalen

Online; www.ifiske.se

            

Hyrbåtar

Hyrbåtarna hyrs ut av Turistbyrån
Priset 200 kr/dygn
Föreningen har 8 uthyrningsbåtar.
1, 2, 3       vid Nedre Skärvagen
4              vid Viksjön
5, 6. 7      vid Öjön
8              vid Kesusjön

Första uthyrningsdatum 15 juni
Sista uthyrningsdatum 31 augusti med 
undantag av nedre Skärvagen 15 september.