Fisketips

Flugfiske
Flugfiske

Röding

Rödingfisket är populärt både sommar och vinter.

Kesusjön är en populär sjö som ligger mellan Ljungdalen och Helagsfjället. Sjön har idag efter många års fiskevård en fin rödingstam.

Öjön är 3 km lång med otaliga holmar och sund. Väldigt fin för fiske med långdrag samt mycket populär för vinterfiske.

Harrfiske
Harrfiske

Öring

Inte frågan om dom finns, frågan är om fisken är 
huggvillig den perioden du befinner dig på just den platsen.

Öringsfiske med fluga är populärt, där kan Ljungdalens FVO erbjuda bra vatten.

Skärvagsån uppströms nedre Skärvagen upp till ån möter Öjönån, här flyter ån långsamt på en sträcka av c:a 3 km.
Där går öring av betydande storlek.

Skärkån nedströms nedre Skärvagen ner till Landsvägsbron, där går också grov öring och där gäller bara fluga enligt fiskereglerna.

Rödingfiske
Rödingfiske

Harr

Harrfisket kan vara väldigt givande inom FVO.

Skärvagen är en harrsjö med inslag av öring. Här med lite tur kan man få väldigt fin harr (även grov öring)
Sjön är populär både vinter och sommar.

Skärvagsån, där flugfisket efter sträckan Skärvagen upp till Öjönån  anses vara mycket bra.

Skärkån från nedre Skärvagen ner till landsvägsbron är flugfiskesträcka som passar för harrfiske.

Ljungan där går stor fin harr från Storsjö FVO upp till Ljungdalen.

Här har du fjällnaturen nära inpå fisket