Pågående
Inom föreningen

Revidering av fiskevårdsområdets stadgar.

Översyn av båtplatser