Information

Allemansrätten
Allemansrätten gäller inte vid fiske, inte på något sätt.

Andelstal
Andelstalet / procenten som fiskerättsägaren har på fiskerättsägarlistan har ingenting med hur mycket och vart denne får fiska. Andelstalet  har betydelse vid en eventuell utdelning, Har fiskerättsägaren 0,5 % då får han det av den totala utdelningen.

Båtarna
Uthyrningsbåtarna läggs ut i sjöarna den 15 juni och tas upp den 31 augusti med undantag av nedre Skärvagen där båtarna tas upp den 15 september.

Fiskerätten
Fiskerätten har den som har fiskekort samt fiskerättsägaren och hans hemmaboende familj, har barnen flyttat då har fiskerätten upphört.
Samägd fastighet med fiskerätt, dessa delägare utgör tillsammans en medlem i FVOF och på stämman har de en gemensam röst, en medlem en röst. De får helt enkelt komma överens inbördes och utse en företrädare för fastigheten som för talan på stämman.
Är fastighetens fiskrätt samfälld, då får man samsas om fiskerätten och fiska en i sänder.

Fisketillsyn
Alla som fiskar ska vid en kontroll kunna uppvisa fiskekort, fiskerättsbevis samt legitimation.

Motioner och Fullmakt
Finns mallar under fliken Årsmötesprotokoll o Mallar om någon behöver till någon årsstämma