Frågor / Svar

Allemansrätten
Fiske ingår inte i allemansrätten, inte i någon form eller på något sätt.

Båtarna
Båtarna läggs ut vid sjöarna den 15 juni  vid Skärvagen, Viksjön, Öjön och Kesusjön.
Båtarna tas upp ur sjöarna den 31 augusti  med undantag av Skärvagen där den tas
upp 15 september.

Fiskerättsägarnas andel i fisket
När det gäller fiskerättsägarnas rätt att fiska inom FVO så har dom samma rätt till fisket
oavsett om dom har 0,5% eller 3% i andelstal.
Det är endast vid utdelning som andelstalet (%) har betydelse.

Fiskerätten
Fiskerätten har den som har fiskekort samt ägaren till av fastigheten och dennes
hemmaboende familj, har barnen flyttat, då upphör fiskerätten.

Fiskerätt / Vattenrätt
Vattenrätten behöver inte ha något med rätten till fiske att göra.
Fiskerätten är reglerad efter helt andra utgångspunkter än vattenrätten.