Björnskalletjärn

Fiskerätten 


Fiskerätt har den som innehar FISKEKORT.
Fiskerätt har den som innehar FISKERÄTTSBEVIS.

Medför alltid legitimation med fiskekort och fiskerättsbevis.