Stortjärn mot Härjångsfjällen

3,2 kg   69 cm
3,2 kg 69 cm