Stortjärn mot Härjångsfjällen

Vikt okänd
Vikt okänd
3,2 kg   69 cm
3,2 kg 69 cm
Öring 2,2 kg
Öring 2,2 kg
Harr tagen på torrfluga
Harr tagen på torrfluga
Harr 49 cm, 1,03 kg
Harr 49 cm, 1,03 kg
Röding 2,5 kg
Röding 2,5 kg