Fiskevårdsplan
Ljungdalens FVO

                                                          FISKEVÅRDSPLAN …

BESKRIVNING AV FISKEVÅRDSOMRÅDET                                                                                                  Området som berörs av planen ligger i övre delen av Ljungans dalgång och gränsar i nedre delen mot Storsjö FVO, i övre delen mot statens mark, Handölsdalens- och Mittådalens samebyar.                       Området består av 6 sjöar, 4 strömmande vattendrag, Ljungan, Skärkån, Öjönån, Skärvagsån samt några mindre bäckar och tjärnar. Ljungdalens fiskevatten har varit förskonad från vattenkraft och även flottning i någon större omfattning varför dessa vatten är helt orörda.                                                                                     I fiskevårdsplanen för Ljungdalens fiskevårdsområde ingår målsättningen att vårda dom fiskstammar som finns i dessa vatten som är en resurs för bygdens folk samt för dom som utövar fisket.                              Inkomsterna från fiskekortsförsäljningen ska gå tillbaka till fiskaren i form av fiskevård och erforderliga fiskevårdande investeringar och åtgärder.

FVO:S MÅLSÄTTNING FÖR BEVARANDE AV RÖDING- OCH ÖRINGSTAMMEN                              Fiskevårdsområdet ska bevara ursprungliga fiskarter av röding och öring, där rödingen är den dominerande fiskarten.                                                                                                                                                             Föreningen köper in ögonpunkterad rom som sedan föds upp i egen fiskodling för att sedan sättas ut i områdets vatten. Denna process sker under överinseende av Länsstyrelsen.

FVO:s MÅLSÄTTNING ATT VÅRDA BIOTOPERNA, FISKSTAMMEN SAMT TILLGÅNGEN PÅ FISK     
Biotoper ska vårdas så att det fungerar på ett naturligt sätt.                                                                               Alla vatten ska hållas fria från andra fiskarter.                                                                                           Stödutsättning av röding och öring utföres varje år från egen fiskodling!

ANVÄNDNINGEN AV FVO:s VATTEN                                                                                                   Fiskevattnen inom Ljungdalens fiskevårdsområde upplåtes för sportfiske.                                                    Regler, avgifter och uttag styrs av fiskevårdsområdets regler.                                                                Informationen finns att hämta på hemsidan samt där fiskekorten säljes online.                                    Information finns även att tillgå på anslagstavlorna vid sjöar och en del strömmande vatten.                       Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildad tillsynspersonal                             som förordnas genom Länsstyrelsen.