Fiskevård
Fiskodling

Ljungdalens fiskevårdsförening har egen fiskodling.

Vi köper ögonpunkterad rom från Indalsälvens fiskodling i Bonäshamn, Jämtland

Denna ögonpunkterade rom föder vi upp till 1 och 2-åringar innan dom fördelas ut i sjöarna.

Vi föder upp samma sorter varje år efter överinseende av Länsstyrelsen i Östersund.

Vi försöker få fram och sätta ut 20000 per år fördelat på röding och öring