Strömmande Vatten

FISKETIPS

                                                        Ljungan och Skärkån                                                "Edu" på Härjedalsdialekten är det samma som Eda som i sin tur betyder bakvatten, bakström,  strömvirvel.

Våra huvudvattendrag är Ljungan och Skärkån som i första hand lämpar sig för flugfiske. Under häftiga regn rekommenderas även spinnfiske då den större öringen är mera rörlig. (Läs fiskereglerna, vissa ställen är spinnfiske förbjudet)

Bästa Harrfisket är från midsommar och 4 veckor framåt.

Skärkån:
Bästa fisket är från nedre Skärvagen ner till fallet samt från landsvägsbron och nedströms, där finns harr, öring och något storöring. (Öringen som är synlig till vissa delar på bilden och vägde 2,9 kg är tagen i Skärkån 2017)

Ljungan:                                                                                                                                                               I Ljungans övre del från statens gräns ner mot sågforsen vid såghuset i byn finns mindre öring.                   Ljungan på denna sträcka har huvudsakligen ganska hårt strömmande vatten, sträckan lämpar sig för flugfiske. Nedströms sågforsen börjar harrfisket.                                                                                                   Gädda finns från Storsjö FVO och upp till byns skola.                                                                                               Bra fiskeplatser inne i Ljungdalens by:                                                                                                                       1)   "Sågedu" nedanför byns såghus.                                                                                                                           2)  "Bruedu" vid mellanbron i Ljungdalen.                                                                                                                  3)  "Vavsedu" vid gården klockarbacken där Ljungan tränger ihop sig och blir djupare.                                           Nedströms nedre bron ändrar Ljungan karaktär och blir delvis mer lugnflytande med en del mycket djupa       partier omväxlande mer hårt strömmande vatten. I denna del av Ljungan kan man även stöta på storvuxen     harr på 1-2 kg.                                                                                                                                                             Rekommenderas att uppsöka nedanstående platser nedströms från byn ner mot Storsjö FVO.                      4) "Småbuströmmen" c:a 4 km öster om Ljungdalen. Strömmen börjar c:a 200 meter nedanför vägen. Parkera     vid rastplatsen. Strömmen är c:a 800 meter lång och bjuder på mycket trevligt flugfiske.                                5) "Per-Pålsänget" c:a 6 km öster om Ljungdalen. Ett omväxlande djupt och grunt parti av ån, ganska                   lugnflytande, avslutas med en kort forsnacke.                                                                                                      6) "Halfarströmmen" öster om Ljungdalen är c:a 600 meter lång. I övre delen strömmar det ganska långsamt       för att sedan övergå i en hårdare ström. Stora stenblock och ett mycket spännande fiske. Överhängande       träd gör att det i vissa delar är lite trångt.                                                      

   Södra sidan av Ljungan längs vägen till Hulten och vidare mot Storsjö FVO                                                    7) "Viksjöbäcken" ett djupt parti av Ljungan, ån gör här en tvär sväng och där kan man ibland hitta mycket           stor harr.                                                                                                                                                                 8) "Movallsedu" - kör in vid gamla grusgropen, sedan c:a 300 meter fram till ån. vada ut i strömmen och fiska       av båda strömkanterna.                                                                                                                                           9) "Långmyrbron" Gammal riven bro, Harrfiske.                                                                                                        10) "Per-Pålshålet ett mycket djupt vatten av Ljungan.

TILL DESSA FISKEPLATSER ÄR HÄNVISNINGEN MYCKET BRISTFÄLLIG, MEN KOMMER ATT SKYLTAS UPP FRAMLEDES.