Fisket 2018

En sammanfattning av fisket 2018

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen minskade med 6,68% jämfört med 2017. Detta kan tillskrivas den varma och torra sommaren 2018 som medförde extremt lågvatten. Till följd av lågvattnet stängde föreningen fisket i strömmande vatten en tid.

Intäkterna för båtuthyrningen ökade med 53,95% trots att föreningen förfogade över en båt mindre än 2017, detta kan då kanske bero på dels den fina sommaren samt den tillfälliga avstängningen av strömmande vatten.