Fiskeregler

                                             Fiskeregler Ljungdalens FVO

 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
 • Fiskaren är skyldig att förvissa sig om områdets fiskeregler
 • Årskort med medföljare gäller endast maka/make/sambo/eller en (1) ungdom 16-20 år namngivet på fiskekortet.
 • Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen.
 • Förbud mot utter eller fler krokar än tre (3) på linan.
 • Ett (1) fiskespö per person.
 • Ljungdalens FVO tillämpar differentierad kontrollavgift.
 • Fiskeförbud under lekperioden, läs fiskeförbud.
 • M = 30 cm och max 3 fiskar per dygn och person/undantag bäckar/bäcköring.
 • M = 35 cm och max 5 fiskar/dygn och person i tjärnar/sjöar.
 • I = förbud mot fiske med agnad krok mellan broarna i Ljungdalens by.
 • I = förbud mot fiske med agnad krok från landsvägsbron i Skärkdalen upp till Nedre Skärvagen

            FISKEFÖRBUD - LEKPERIODEN

           Fiskeförbud den 1/9 - 31/10 gäller sjöar, tjärnar samt strömmande vatten med 
           undantag av Nedre Skärvagen.

           Fiskeförbud i Nedre Skärvagen under HARRLEKEN den 15/5 -15/6 och omfattar
           200 m nedströms sjön samt 200 meter in i sjön.
           200 m uppströms sjön samt 200 meter in i sjön. (in o utlopp)

          FÖRKLARINGAR 

           M = Minimått 
           I = Förbud mot agnad krok (flugfiske gäller)