Fiskeregler

FISKEREGLER ANTAGEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 2019

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.                                                                                *  Fiskaren är skyldig att på anmodan visa upp fiskekortet.                                                            *  Fiskaren är skyldig att förvissa sig om fiskereglerna.                                                                    *  Årskort för medföljare gäller endast maka/make/sambo eller ett (1) barn 16-20 år                        namngivet på fiskekortet.                                                                                                                *  Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen.                                                                      *  Förbud mot utter eller fler krokar än tre (3) på linan.                                                                     *  Ett (1) fiskespö/person.                                                                                                                     *  Ljungdalens FVO tillämpar differentierad kontrollavgift.                                                               *  Förbud mot fiske under lekperioden, LÄS FISKEFÖRBUD.                                                           *  Srömmande vatten M 30 cm och max 3 fiskar/dygn och person med undantag för                    bäcköring  i mindre bäckar.                                                                                                             *  Sjöar/tjärnar M 35 cm och max 5 fiskar/dygn och person.                                                           *  Ljungan: I = förbud mot fiske med agnad krok mellan broarna i Ljungdalen.                              *  Skärkån: I = förbud mot fiske med agnad krok från landsvägsbron i Skärkdalen upp till nedre    Skärvagen.

FISKEFÖRBUD - LEKPERIODEN

* Fiskeförbud den 1/9 - 31/10 gäller sjöar, tjärnar samt strömmande vatten med undantag        av nedre Skärvagen.                                                                                                                       * Fiskeförbud i nedre Skärvagen under HARRLEKEN den 15/5 - 15/6 och omfattar                     200 m nedströms sjön samt 200 m in i sjön, samt                                                                         200 m uppströms sjön och 200 m in i sjön (in och utlopp).

FÖRKLARINGAR                                                                                                                                 M = Minimått.                                                                                                                                       I   = Förbud mot agnad krok / här gäller flugfiske.