Fiskeregler

FISKEREGLER 

-  Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.                                                           

-  Fiskaren är skyldig att på anmodan visa upp fiskekortet.

-  Fiskaren är skyldig att förvissa sig om fiskereglerna.

-  Årskort för medföljare gäller endast maka/make/sambo eller ett (1) barn 16-20 år namngivet på 

   fiskekortet.

-  Barn under 16 år fiskar gratis i kortinnehavarens sällskap.

-  Förbud mot utter eller fler krokar än tre (3) på linan.

-  Minimått harr, öring och röding 35 cm, bäcköring 20 cm

-  Endast flugfiske från bron i Skärkdalen och upp till nedre Skärvagen.

-  Endast flugfiske mellan broarna i Ljungdalen.

-  Max 5 fiskar/person och dygn.

-  Ett (1) fiskespö/person.

-  Förbud mot fiske med levande agn.

-  Fiske från flytring är förbjudet inom Ljungdalens FVO.

-  Ljungdalens FVO tillämpar kontrollavgift.

-  Fiskeförbud under lektiden. LÄS FISKEFÖRBUD.

-  FISKEFÖRBUD

-  Fiskeförbud i alla sjöar och tjärnar med undantag för nedre Skärvagen, 1/9-15/11

-  Fiskeförbud i strömmande vatten 1/9-15/11

-  Fiskeförbud i nedre Skärvagen den 20/5-20/6 omfattar:

  200 meter från in och utlopp i sjön samt strömmande vatten upp mot FVO övre gräns

  samt ner till Storsjö FVO.