Fiskeregler Ljungdalens FVO

Årsstämman 2020 beslutade att fångsten begränsas från 5 till 4 fiskar per dygn och fiskekort.
Beslutet är en del i fiskereglerna som ska göra att sportfisket inom Ljungdalens FVO ska vara och förbli långsiktigt hållbart.