FISKERÄTTSBEVIS

FISKERÄTTSBEVIS säljes endast av Ljungdalens Turistbyrå,
Det betyder att du behöver ta med dig bevis till Turistbyrån om du vill köpa fiskerättsbevis.
Fiskerättsbeviset ska köpas av fiskerättsägare som tänker utnyttja sin fiskerätt och finns upptagna i fiskerättsföteckningen.
Fiskerättsbevisen gäller för kalenderår.
Fiskerättsbevis utfärdas för fiskerättsägaren och dennes hemmaboende familj.
Kort utfärdas för varje person förutom dödsbon.
För dödsbon utfärdas ett fiskerättsbevis, det innebär att fisket bara kan nyttjas av en dödsbo i taget.

Pris för fiskerättsbevis:

Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.Skriv din text här ...