Ljungdalens fvo tillämpar differentierad kontrollavgift mellan
500 - 4500 kr

Vad säger lagen?

F o m 1 januari 2011 ändrades förutsättningarna.

Olovligt fiske eller "tjuvfiske", "fiskelagen 1993:787" ska polisanmälas, "döms till böter eller         fängelse i högst 1 år".

Olaga fiske eller brott mot myndigheternas bestämmelser faller under fiskelagen.

Överträdelser av fiskevårdsområdesbestämmelserna har tidigare kunnat polisanmälas med prövning och straffpåföljd. Paragrafen togs bort därför att regering och riksdag ansåg att en förening inte ska kunna besluta om regler som upphöjs till lag och leder till straffbara handlingar. I stället infördes möjligheten att ta ut en kontrollavgift. Fisketillsyningspersonalen eller fiskerättsägare kan utfärda en faktura direkt på plats om någon brutit mot föreningens bestämmelser. Vid tillämpningen av kontrollavgiften kan inte redskap tas i beslag. Detta är kontrollavgift.