Styrelse, stadgar mm

Styrelse

Ordförande             Rolf Johansson
Vice Ordförande    Kjell Ekström
Sekreterare            Berit Halvarsson
Ekonomi/kassör     Maljis Åslund  
Ledamot                 Lennart Hovlin
Ledamot                 Rikard Åslund
Ledamot                 Marcus Hovlin

Revisorer (föreningsvalda)

Revisor                  Per-Arne Hoflin
Revisor                  Per-Olov Bengtsson
Revisorsupp.        Gerd Ekström

Valberedning

Valberedare      Berit Halvarsson
Valberedare      Per-Olov Bengtsson

Fiskodlingen
Per-Arne Hovlin

Fisketillsyn
Rolf Johansson
Kjell Ekström
Berit Halvarsson
Rikard Åslund
Håkan Kjellgren
Båtar ut/in vår o höst
Per-Arne Hoflin
Tillsyn och rep av båtar
Lennart Hovlin