4 personer sköter fisketillsynen inom Ljungdalens fiskevårdsområde.

070-376 83 50   Rolf Johansson      rolf.johansson1946@gmail.com                                                 070-315 20 10    Per-Arne Hovlin      ljungdalensfiskochvilt@gmail.com                                          073-910 39 55   Kjell Ekström           rsokjell@gmail.com 
070-570 60 65  Berit Halvarsson     halvarssonljungbo@gmail.com                                                                                            

Fisketillsynspersonalens uppdrag är att  betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärkt straffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om fisketillsynspersonalen utsätts för våld eller hot under sin tjänstgöring döms därför gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.