Vad är Fiskekartan.se?        www.fiskekartan.se

Fiskekartan.se är Länsstyrelsernas gemensamma register för fiskevårdsområden. Via en digital karta kommer gränserna att visas för samtliga Sveriges fiskevårdsföreningar och vissa andra privata fiskevattenupplåtare. I den digitala kartan ska det vara möjlighet att klicka för att få kortfattad information om området. Den digitala kartan ska också vara möjlig att för andra att dela vidare och visa upp genom sina webbsidor , t ex fiskevattenägareförbundet, kommuner, länsstyrelser, fiskekortsbutiker online m fl.

De uppgifter som kommer att synas i kartan är:                                                                                      Föreningsnamn                                                                                                                                          Länk till eventuell hemsida                                                                                                                        Länk till eventuell fiskekortsförsäljning online                                                                                        Kontaktuppgifter till utvald kontaktperson                                                                                              Om båtramp finns                                                                                                                                      Om båtuthyrning finns                                                                                                                               Vilka arter som fiskas mest                                                                                                                       Övriga arter                                                                                                                                                Djupkartor                                                                                                                                                 Om handikappat fiske finns                                                                                                                     Om fiske är gratis för barn och ungdomar                                                                                               Om kräftfiske upplåts till allmänheten 

Länsstyrelsen har digitaliserat och kvalitetssäkrat gränser för fiskevårdsområden genom att använda underlag från beslut om bildande, stadgar och förrättningskartor. Fiskevårdsområdena själva har också haft möjlighet att granska och lämna synpunkter på materialet.