Kesusjön/Kesuån

Öjön
Öjön
Himmelsrasta, fritidsboende
Himmelsrasta, fritidsboende
Helagsglaciären
Helagsglaciären
Helags från vinterleden Ljungdalen-Helags
Helags från vinterleden Ljungdalen-Helags
Helagsfjället
Helagsfjället
Arbete vid båtplatserna / Öjön
Arbete vid båtplatserna / Öjön
Renar ute på isen på Öjön
Renar ute på isen på Öjön
Område Krustjärn
Område Krustjärn
Anton fiskar öring
Anton fiskar öring
Fisketillsyn på Viksjön
Fisketillsyn på Viksjön
Ner mot Öjön från Viksjövålen
Ner mot Öjön från Viksjövålen
Fiskare på Öjön 2021 03 12
Fiskare på Öjön 2021 03 12
Norrsken på väg upp mot Kläppen
Norrsken på väg upp mot Kläppen
Från leden Kläppen-Stortjärn-Öjön
Från leden Kläppen-Stortjärn-Öjön
Kesuån
Kesuån
Skoterspår upp mot fjället
Skoterspår upp mot fjället
Kesusjön 14 juni 2020
Kesusjön 14 juni 2020
Stortjärn mot Härjångsfjällen
Stortjärn mot Härjångsfjällen
Härjångsfjällen från Torkilstöten
Härjångsfjällen från Torkilstöten
Höst i Kesudalen
Höst i Kesudalen
Vandringsleden Kläppen - Helags
Vandringsleden Kläppen - Helags
Båthusen vid Öjön
Båthusen vid Öjön
Ljungan intill landsvägen ovanför handikapprampen
Ljungan intill landsvägen ovanför handikapprampen
Skärvagsån
Skärvagsån
Helags från Stortuvan
Helags från Stortuvan
Från leden Kläppen-Öjön taget ner mot Kesudalen
Från leden Kläppen-Öjön taget ner mot Kesudalen
Vinterleden mot Helags, Snusestöten och Sylarna i bakgrunden
Vinterleden mot Helags, Snusestöten och Sylarna i bakgrunden
Öjön
Öjön
Björnskalletjärn
Björnskalletjärn
Nedre Skärvagen
Nedre Skärvagen
Orrtjärn
Orrtjärn
Viksjön
Viksjön
Kesusjön
Kesusjön
Båthusen vid Öjön
Båthusen vid Öjön
Höst i fjällvärlden
Höst i fjällvärlden