Det är vi som kontrollerar fiskekort, fiskerättsägarbevis samt att fiskereglerna efterlevs.
FISKETILLSYN ANSER FÖRENINGEN VIKTIGT FÖR ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART SPORTFISKE.

Personal fisketillsyn

Kjell Ekström
Tfn 073-910 39 55
rsokjell@gmail.com

e-post: rsokjell@gmail.com

Berit Halvarsson
070-570 60 65
halvarssonljungo@gmail.com

Rolf Johansson
Tfn 070-376 83 50
 rolf.johansson1946@gmail.com

Rikard Åslund

Tfn 070-315 15 40
 rikardljungdalen@hotmail.com


Håkan Kjellgren
Tfn 072-507 31 98
 smedstorp670705@gmail.com

Vakant
Vi söker fler medarbetare,
vid intresse mejla info@ljungdalsfisket.se