Fiskarterna i FVO:s vatten

(lake finns i sjöarna samt gädda upp till Ljungdalens by) 

Öring, Röding och Harr

Öring hittar du i:

Skärvagen, Viksjön, Öjön, Kesusjön, Skärvagsån, Öjönån, Skärkån, Ljungan, Kesuån samt tjärnar och bäckar.

Röding hittar du i:

Viksjön, Öjön, Stortjärn samt Kesusjön.

Harr hittar du i:

Skärvagen, Skärvagsån, Skärkån, Ljungan samt några tjärnar.