Aktuellt

Övergång till digitala fiskekort och fiskerättsägarbevis hos våra ombud.
Med början v 18 2022 går våra lokala ombud över till digital försäljning av fiskekort, när köpet är klart kommer fiskekortet upp i telefonen, men kan även få fiskekortet utskrivet på papper.
Fördelen för många är att man kan gå in i "butik" och kommunicera med kassapersonalen.
När du behöver ett fiskerättsbevis får du ett sådant utskrivet digitalt hos Turistbyrån (bara hos Turistbyrån)
Fiskerättsbevisetn skrivs ut per kalenderår och ska förnyas varje år, beviset är kostnadsfritt fram till år 2027, därefter kommer alla utskrivna och hemskickade bevis att vara ogiltig, och ska skrivas ut digitalt varje år. (den som inte tänker fiska behöver heller inte något fiskerättsbevis. (kom ihåg fastighetsnummer och legitimation)

Aktuellt fiskerättsägare / inloggningssida
Under meny längst till höger, registrering fiskerättsägare, registrera er, styrelsen kollar att ni är fiskerättsägare och godkänner er.
Sedan kan ni logga in på det lösenord ni angivit, på sidan ska vi lägga in protokoll, kallelser. årsmöteshandlingar, informationsblad samt övrigt som kan vara av intresse för er som äger fiskerätten.

Fiskodlingen
Under sommaren 2022 kommer föreningen att borra efter vatten för att få kallare vatten till fiskodlingen samt en översyn av fiskhuset.
Pumpen har strejkat i befintligt vattenhål, då bef. hål ger alldeles för lite vatten ska vi borra nytt och hoppas på att hitta mer vatten.

Bykort
F o m 1 januari 2022 införs ett fiskekort för personer som är kyrkobokförda i Ljungdalen, vilka inte är fiskerättsägare. Bykortet gäller kalenderår (1/1 - 31/12) och kan endast köpas på Turistbyrån i Ljungdalen. Bykortet kostar 150 kr.

Mejl-adresser
Fiskerättsägare, ni som inte sänt in era mejl-adresser samt fastighetsnummer till oss, skicka in detta på mejl till: info@ljungdalsfisket.se

Fiskecamp
En markägare har ansökt om bygglov för att uppföra en FISKECAMP vid Stortjärn. Miljö- och Bygg i Bergs Kommun har avslagit ansökan, Markägaren i sin tur har överklagat Miljö- och Byggs beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till Miljö- och Bygg för vidare utredning (där ligger ärendet idag). Fiskevårdsföreningen samt ett femtiotal fiskerättsägare har lämnat in sitt yttrande till Miljö- och Bygg, där man förutsätter att det blir avslag på bygglovsansökan.
Miljö- o Bygg ska enl. dom själva ha ett nytt möte om bygglovet förmodligen i början av mars -22.