Välkommen till Ljungdalsfisket

VI VÄLKOMNAR VÅRA BESÖKARE TILL LJUNGDALENS FINA FISKEVATTEN I LJUNGANS DALGÅNG, DET ÖVERSTA FISKEVÅRDSOMRÅDET MOT KALFJÄLLET / STATENS MARKER.
INOM FVO FINNS RÖDING, ÖRING, HARR OCH GÄDDA. HARREN FINNS I NEDRE SKÄRVAGEN, EN TJÄRN SAMT I STRÖMMANDE VATTEN.        
GÄDDA FINNS I LJUNGAN FRÅN STORSJÖ FVO UPP TILL LJUNGDALENS SKOLA.                          RÖDINGEN ÄR DEN DOMINERANDE FISKEARTEN TILLSAMMANS MED ÖRING.                           LJUNGDALENS FISKEVATTEN HAR UNDGÅTT INGREPPEN ORSAKAD AV FLOTTNING OCH VATTENKRAFT OCH ÄR DÄRFÖR HELT ORÖRDA.

Fjällvärlden runt Ljungdalen

Ljungdalens fiskevatten ligger i fjällnära terräng med dom 3 högsta 
topparna i Jämtlads län i närområdet, Helagsfjället, Sylarna och 
Härjångsfjällen.

Helagsfjället är den dominerande toppen i horisontlinjen med sina 1797 m ö h,
Sveriges sydligaste glaciär samt högsta fjället söder om polcirkeln. 
National Geographic har klassat Helags som 3:e bästa i världen.
Härjedalen är det högst belägna landskapet i Sverige där 80% ligger över 500 meter. 
Fisket och naturen  är en stor upplevelse inom Ljungdalens fiskevårdsområde,
här hittar du en vacker och mäktig fjällvärld med bra fiske i kristallklara vatten.

Ljungdalens Fiskevårdsområde

            Sjöar:                                Nedre Skärvagen, Viksjön, Öjön/Lillsjön, Stortjärn, Kesusjön.                       Tjärnar:                             Orrtjärn, Björnskalletjärn, Lantmätartjärn.                                                       Strömmande vatten:        Ljungan, Skärkån, Skärvagsån, Öjönån, Kesuån,
                                                     samt ett antal bäckar.      

                        Fiskeplats Ljungan

Fiskeplats Ljungan  är anpassad för rullstolsburna och avsedd endast för dessa besökare.
Platsen ligger 5,4 km från Turistbyrån efter Ljungan ner mot Storsjö. 
Området lämpar sig bra för både spinn- och flugfiske
Inne på området råder campingförbud. 
Parkering och vändplats längst in vid vindskyddet är endast till för rullstolsburna besökare.


Stortjärn

Stortjärn ligger på 974 m ö h uppe på kalfjället. Sommartid går leden upp vid liften i Torkelstöten och följer stigen mot Helagsfjället. Vintertid går en kryssad led från Kläppenparkeringen över till Öjön, som är skoterled  Med lite tur kan en större röding kroka fast, dom finns. Vid stortjärn finns för tillfället ingen uthyrningsbåt.

Kesusjön

Kesusjön ligger på 792 m ö h och är en rödingsjö med lite öring. Sjön ligger 2 km från kläppenparkeringen, sommartid går våra besökare från parkeringen upp till sjön, vintertid gäller skidor eller snöskoter.
Kesusjön är populär pimpelfiskesjö men även sommarfiske från båt. Uthyrningsbåt finns vid sjön.

Viksjön

Viksjön ligger på 749 m ö h och är en rödingsjö. 
Röding på 5 kg bärgad i sjön.
Sjön ligger mellan Ljungdalen och Skärkdalen, sommartid bilväg nästan upp till sjön, c:a 150 meter till hyrbåten.
Vintertid åker man skidor från vägen Ljungdalen-Funäsdalen
Skoterleder går från flera håll till Viksjön.

Öjön 

Öjön ligger på 849 m ö h och är en rödingsjö med lite öring som ligger alldeles i trädgränsen. Sjön är 3 km lång med otaliga holmar och sund. Öjön sitter ihop med Lillsjön, bara en kort ström mellan sjöarna. Sommaren går man upp från ripan vid Torkelstötens fritidsområde c:a 3 km. Vid sjöändan ligger fiskevårdsföreningens uthyrningsbåtar. På vintern når man sjön på skidor eller snöskoter.

Nedre Skärvagen

Nedre Skärvagen ligger på 715 m ö h och är en HARRSJÖ med lite öring som kan vara storvuxen.
Sjön
ligger uppströms skärkån från Skärkdalen. Sommartid åker man upp på södra sidan om Skärkån till en parkering, ner till hyrbåtarna är det c:a 150 meter.
Soterled från Ljungdalen, Öjön och Viksjön.

Skärvagsån

Skärvagsån kommer från övre Skärvagen och rinner ner i nedre Skärvagen.
Öjönån från Lillsjön/Öjön rinner ihop med Skärvagsån .
Efter åns sträckning är det c:a 3 km lungnvatten från nedre Skärvagen upp dit Öjönån kommer ner i Skärvagsån.
Upp från nedre Skärvagen vandrar öring och harr av betydande storlek.

Skärkån

Skärkån kommer från nedre Skärvagen och strömmar ihop med Ljungan nere på Storsjö FVO.
Från landsvägsbron i Skärkdalen och upp till Skärvagen endast flugfiske ( FVO:s fiskeregler).
Detta är ett vatten som har levererat fin öring i 3 kilosklassen, går även fin harr i Skärkan.Ljungan

Där Viksjöbäcken rinner ut i Ljungan är en fin fiskeplats för både spinn- och flugfiske.
Ta av från vägen Ljungdalen-Funäsdalen vid vägskylten Hulten.
När ni passerat Hultgården, åk vidare tills ni kommer fram till hänvisningspilen Viksjöbäcken. Gädda finns upp dill skolan i byn.

Orrtjärn

Orrtjärn är ett rödingvatten med lite harr. Åk till vänster i Skärkdalen om ni kommer  från Ljungdalen, efter c:a 4 km ta till vänster upp en väg som går upp till masten på Dalsjöberget den sträckan är ungefär 2,5 km. 
Vägen från Skärkdalen  är ganska dålig men man kan åka från Storsjöhållet upp mot Dalsjön vidare fram till  vägen som går upp till höger mot masten.

Björnskalletjärn

Björnskalletjärn innehåller öring och harr. Tjärnen ligger mellan Ljungdalen och Skärkdalen, parkeringen ligger uppe vid vindkraftverket till höger om vägen mot Skärkdalen. Börnskalletjärn är lättillgänglig c:a 200 meter att gå från parkeringen. Platsen är mycket lugn och rogivande.

Lantmätartjärn

Lantmätartjärn är en liten fjälltjärn med ädelfisk, tjärnen ligger mellan Öjön och Stortjärn, Öjön syns på bilden i bakgrunden.
Sommartid är det bäst att gå upp vid liften i Torkelstöten och när man ser Stortjärn viker man av till vänster.
Vintertid, ta leden mellan Kläppen och Öjön. Vintertid kan tjärnen vara svår att hitta för ett ovant öga.

Helagsfjället 1797 m ö h, Sveriges sydligaste glaciär, höjdskillnaden från Kesusjön upp på toppen 1005 m.

   Vi ser fram emot ditt besök

                                                              www.ljungdalsfisket.se