Ljungdalens FVO levererar  öring,röding och harr

(Lake finns i sjöarna samt gädda upp till Ljungdalens by)

Stödutsättning fisk: föreningen sätter ut 10000 röding och 10000 öring varje år fördelat på sjöarna.
Föreningen sätter ut ensomrig fisk från egen fiskeodling varje år.
Vi kan se en tydlig förändring till det bättre sedan nätförbudet trädde i kraft samt att det sker en stödutsättning varje år.