Aktuellt

iFiskevattenägarna AB

Vattenägarförbundet och iFiske har bildat ett gemensamt bolag med namnet ifiskevattenägarna AB.
Via den digitala tjänsten fiskerätt.se ska bolaget tillhandahålla möjligheten för fiskevårdsföreningar och samfälligheter att hålla sina fiskerättsförteckningar kontinuerligt uppdaterade och aktuella.

Fiskeförbud

Fiskeförbud i alla vatten 1/9 -31/10 med undantag av nedre Skärvagen (gäller bara sjön). Lekperiod.

Fiskecamp

En markägare har sökt byggnadslov för en fiskecamp vid Stortjärn.
Miljö- och Bygg har avslagit ansökan. Markägaren har överklagat beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till Miljö- och Bygg i Bergs Kommun för vidare utredning. (där ligger ärendet idag).
Detta finns att läsa under fliken fiskecamp.

Fiskerättsägarbevis

Nya fiskerättsägarbevis ska tas fram på sikt, detta för en enklare hantering av bevisen.

Bykort (fiskekort)

F o m 1 januari 2022 införs ett fiskekort för ortsbor mantalsskrivna i Ljungdalen men som inte är fiskerättsägare.
Fiskekortet gäller för kalenderår och kostar 150 kr/år.
Fiskekortet kan köpas endast på Turistbyrån i Ljungdalen.